Oficiální pravidla ankety a soutěže

Vinařství roku 2015 – Hlas veřejnosti

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel ankety a soutěže „Vinařství roku 2015 – Hlas veřejnosti“ (dále jen „Anketa“ nebo „anketa“ / „Soutěž” nebo „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené ankety a soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Organizátor ankety a soutěže a technický správce
Doba a místo konání Ankety a Soutěže
Cíl ankety a soutěže
Účastníci
Způsob a podmínky účasti v anketě
Způsob a podmínky účasti v soutěži
Výhry v soutěži
Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva
Všeobecné podmínky

V Praze, 11. 4. 2016