Hlas veřejnosti | Vinařství roku 2015

Registrace na tomto webu

Heslo není vyplněno

Zvolené heslo musí být alespoň 8 znaků dlouhé. Pro vyšší bezpečnost hesla doporučujeme zvolit kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních symbolů !@#$%^&*()


Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s pravidly soutěže Hlas veřejnosti zveřejněnými na webové adrese http://www.vindemiapublica.cz.


Účastí v anketě i účastí v soutěži vyjadřuji svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuji se je plně dodržovat. Odesláním hlasovacího formuláře (případně odesláním soutěžní odpovědi) souhlasím se zařazením všech poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, věk) v rámci této ankety či soutěže resp. v registračním formuláři (dále jen údaje) do databází společnosti LOCOMOTION, spol. s r.o., se sídlem Praha, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, IČ: 283 16 321 a společnosti MEDIATEL, spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, IČ: 267 570 52, jakožto správců (dále v tomto odstavci jen „společnosti“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatelů pro realizaci soutěže a dále pro marketingové účely společností, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do doby žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společností požadovat likvidaci svých osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. Odvolání tohoto souhlasu v plném rozsahu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení Účastníka ze Soutěže i jeho hlasů z Ankety. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnosti obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, že Organizátor (Locomotion s.r.o.) i Technický správce (Mediatel s.r.o.) je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Potvrzení o registraci bude zasláno emailem.


← Zpět na Hlas veřejnosti | Vinařství roku 2015